kirjasinbana

Tietosuojaseloste

Tämä on Osuuskunta Kirjasimen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.1.2022. Keräämme asiakkaistamme ostotietoja, jotta pystymme tarjoamaan parempaa palvelua ja kehittämään verkkokauppaamme.

1. Rekisterinpitäjä
Osuuskunta Kirjasin, Nunnankatu 4, 20700 Turku
osuuskuntakirjasin@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tommi Parkko, osuuskuntakirjasin@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Osuuskunta Kirjasimen verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Tietojen käyttötarkoitus
Tilauksen käsittely, laskutus ja perintä, asiakas- ja palvelusuhteen hoito, markkinointiviestintä, ylläpito ja palvelun kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Asiakasrekisterin luottamuksellisuus
Asiakastietojamme säilytetään suojatussa tietokannassa, johon on pääsy vain verkkokaupan ylläpitäjillä työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Asiakasrekisterimme on luottamuksellinen. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain palvelun tuottamiseen liittyen (esimerkiksi toimitukset, mahdollinen perintä). Kolmansia osapuolia sitoo salassapitovelvollisuus samalla tavalla kustantajan työntekijöitä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Evästeasetukset
Tämä verkkokauppa käyttää evästeitä ostokokemuksesi parantamiseksi. Osaa evästeistä tarvitaan kaupan perustoimintoihin (esim. ostoskori), ja jotkin evästeet auttavat kehittämään verkkokauppatarjontaamme ja toimimaan tehokkaammin. Käyttäjänä voit aina valita, mitä evästeitä haluat sallia, estää tai poistaa.

Evästeiden tallentaminen on mahdollista estää selaimen asetuksista ja se riippuu käytetystä selaimesta. Haittana evästeiden poistamisessa on, ettei verkkokauppa välttämättä toimi oikein.